Inwoners zonder startkapitaal zijn welkom!

Toen ik aan het concept van ons dorp begon eind 2019, zat ik met de vraag: “Wat doen we als we in de opbouw van ons dorp een gezin of een persoon ontmoeten die helemaal past in ons dorp, maar dat gezin of die persoon geen startkapitaal heeft?”
Ook al gelden er in Roemenië in vergelijking met West-Europa op dit moment lagere prijzen voor de aankoop van gronden en de bouw van huizen, toch heb je ook hier geld nodig.
Ook hier heeft de Roemeense Staat net als overal in de wereld zijn burgers het kosmisch recht ontzegd op een grond om op te wonen en te leven.
Toen ik in 2019 het boek schreef met de blauwdruk voor ons dorp, kwam mijn antwoord al vlug: geld mag geen belemmerende factor zijn opdat een gezin (ook alleenstaanden beschouw ik als een gezin) in ons dorp kan wonen.
En dat idee vertaalde zich tijdens het schrijven van het boek spontaan in een helder en welomlijnd beeld: de helft van de gezinnen in ons dorp zullen gezinnen zijn zonder startkapitaal, mensen die bij wijze van spreken enkel een rugzak op hun rug hebben. In totaal zullen dat dus 75 gezinnen zijn.

“Geld mag geen belemmerende factor zijn opdat een gezin (ook alleenstaanden beschouw ik als een gezin) in ons dorp kan wonen.”

Ongeveer twee jaar later heb ik het voorrecht om nu concreet een oplossing te vinden om dit beeld in de praktijk waar te maken.
En het concept om dit waar te maken, begint zich voor mij langzaam maar zeker te manifesteren.
Eerst is er het aspect van de aankoop van de bouwgrond.
Er zijn ook hier in Roemenië duurdere en minder dure gronden.
Het lijkt me geen onrealistische piste dat elk gezin in ons dorp dat wel beschikt over kapitaal, voor één ander gezin, een goedkopere grond aankoopt die ze dan aan dat gezin schenkt.
De precieze modaliteiten laat ik even in het midden, belangrijk is dat het gezin zonder financiële rugzak volle eigenaar wordt van die grond, en daar geen discussie kan over bestaan. Dat zal juridisch uitmonden in een akte die door een notaris zal verleden worden.  

Tweede aspect is de realisatie van een huis voor onze gezinnen zonder financiële rugzak.
Hier komt de huidige situatie in Roemenië misschien te hulp.
In Roemenië staan heel veel goede houten woningen en degelijke houten schuren (met volle balken) leeg. Dat zijn vaak huizen en schuren die 100 jaar oud zijn, maar nog makkelijk 100 jaar kunnen meegaan, mits ze niet in aanraking komen met water.
Het bijzondere aan deze huizen is dat ze makkelijk uit elkaar kunnen gehaald worden – als een soort legosysteem – verplaatst kunnen worden en op hun nieuwe locatie terug in elkaar kunnen gezet worden. De aankoopprijs van dergelijke oude woningen en schuren ligt niet hoog.
Als je dat huis of die schuur in ons dorp in elkaar zet, heb je ruw geschetst nog een kelder, ramen, deuren, hout voor de dakconstructie, een dakbedekking, een kachel, een zonnepaneel, en een watertank nodig om als gezin te kunnen beginnen.
Misschien zal het in het begin nog behelpen zijn, met een tijdelijke keuken, douche, etc… maar er zal wel al gewoond kunnen worden, en langzaam kan dan van binnenuit een dergelijke woning afgewerkt worden.    
Voor de aankoop van het materiaal zullen we geld en fondsen nodig hebben, het werk kunnen we zoveel mogelijk zelf doen en met vrijwilligers.
Die fondsen vergaren en die vrijwilligers zoeken is natuurlijk geen evidentie, maar onmogelijk is het zeker niet…

2 thoughts on “Inwoners zonder startkapitaal zijn welkom!

  1. Hoi ,
    Het zou misschien wel handig zijn om te vermelden wat een stuk grond kost , en wat een huis kost .Is er behoefte aan een herbalist?Nou ja , ik hoor het graag .
    Groetjes uit Zeeland

    1. Dag Karin, helaas kan ik je dat op dit moment nog niet zeggen. Het concept dat ik in mijn hoofd heb, dien ik nu verder uit te werken tot ik op een bepaald moment effectief kan zeggen: “dit is de prijs voor die grond”. Ik ben nog zover niet, maar werk elke dag hard om hier te komen. 🙂

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.