Ons dorp

(foto getrokken in de zomer van 2020 in Vidra, Roemenië)

Als ik dit schrijf beginnen we aan het jaar 2021.
Ik ben nu 46 jaar.
46 jaar lang heb ik gezocht naar mijn droom zoals die helemaal klopt in mijn hart en in mijn ziel.
Makkelijk kan ik die zoektocht niet echt noemen: het was een zoektocht waarin ik elke dag op het scherpst van mijn kunnen heb gefunctioneerd.
Een dagje ‘verlof’ is er dan ook niet bij geweest.

Na 46 jaar is het mij gelukt om de grote lijnen van mijn droom vast te leggen, en heb ik hem uitgeschreven in het boek “De kinderen van de nieuwe Aarde”.

Kort samengevat komt het hier op neer: het is mijn droom om een dorp te stichten waarin we samen met ongeveer 150 gezinnen een leven zullen leven dat draait om één zaak: elke minuut van de dag een gevoel in ons hart ervaren van liefde en blijdschap. Elke minuut van de dag.

Elke minuut van de dag een gevoel in ons hart ervaren van liefde en blijdschap.


Om dat te verwezenlijken zullen we elk op een familiedomein leven van ongeveer anderhalve hectare groot waar we grotendeels zelfvoorzienend zullen leven, maar waar we vooral in een diepe relatie zullen leven met elk grassprietje, elke bloem, elke boom en elk levend wezen dat op ons familiedomein leeft.
En het zal in de diepe connectie met ons eigen familiedomein zijn dat de magie zal gebeuren.

Concreet begin ik in 2021 met het zoeken van een locatie waar we ons dorp zullen laten verrijzen.
En in die zoektocht start ik in het land waar mijn vrouw, Ana-Magdalena, is geboren en is opgegroeid: Roemenië.
België, waar ik geboren en opgegroeid ben, is op dit moment geen optie voor een dergelijk project.
Dat is helaas geen leuke vaststelling, daar België me heel veel heeft gegeven en me zeer dierbaar is, maar het is wel de waarheid.

Op deze website en mijn facebookpagina neem ik jullie graag mee in mijn avontuur waarin ik in eerste instantie als enig personage zal fungeren, maar waar dus ook andere mensen en gezinnen op een dag zullen bij aansluiten.
Wat mij betreft mogen er vlug enkele personages bij komen…
Misschien ben jij die persoon wel?